Kontakt

Golenhofen, holistična ordinacija, d.o.o.
Dolomitska ulica 3
Si-1000, Ljubljana
Slovenia

Podjetje registrirano pri okrožnem sodišču v Ljubljani Srg 2012 33582
Osnovni kapital: 8.000 EUR
Davčna številka: SI12850764
Matična številka: 6205798000